Omiya Station NextTrain

Current Time: 01:01    

Utsunomiya Line(Tohoku Main Line) - Kuroiso,Tōbu-Nikkō bound

05:36 Utsunomiya

Takasaki Line - Kumagaya,Takasaki bound

05:39 Takasaki

Utsunomiya Line,Takasaki Line(Ueno-Tokyo Line) - Yokohama,Odawara bound

05:50 Odawara

Saikyō Line,Kawagoe Line - Kawagoe bound

05:36 Kawagoe

Saikyō Line,Kawagoe Line - Shinjuku,Ōsaki bound

04:51 Ikebukuro (Origin)

Shōnan–Shinjuku Line - Shinjuku,Yokohama bound

06:07 Hiratsuka (Rapid)

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Akabane,Ueno bound

04:28 Ōfuna

Tohoku,Hokkaido Shinkansen - Shin-Aomori,Shin-Hakodate-Hokuto bound

06:25 Shin-Aomori,Akita (Hayabusa,Komachi<Check dates>)

Akita Shinkansen - Ōmagari,Akita bound

06:25 Shin-Aomori,Akita (Hayabusa,Komachi<Check dates>)

Yamagata Shinkansen - Yamagata,Shinjō bound

06:37 Shinjō (Tsubasa)

Joetsu Shinkansen - Echigo-Yuzawa,Niigata bound

06:33 Niigata (Toki)

Hokuriku Shinkansen - Nagano,Kanazawa bound

06:41 Kanazawa (Kagayaki)

Tohoku,Joetsu,Hokuriku Shinkansen - Tokyo bound

06:40 Tokyo (Nasuno)