Omiya Station NextTrain

Current Time: 08:04    

Utsunomiya Line(Tohoku Main Line) - Kuroiso,Tōbu-Nikkō bound

08:05 Koganei

Takasaki Line - Kumagaya,Takasaki bound

08:11 Kagohara (Rapid)

Utsunomiya Line,Takasaki Line(Ueno-Tokyo Line) - Yokohama,Odawara bound

08:08 Ueno

Saikyō Line,Kawagoe Line - Kawagoe bound

08:20 Kawagoe

Saikyō Line,Kawagoe Line - Shinjuku,Ōsaki bound

08:07 Ebina

Shōnan–Shinjuku Line - Shinjuku,Yokohama bound

08:05 Odawara (Rapid)

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Akabane,Ueno bound

08:09 Kamata

Tohoku,Hokkaido Shinkansen - Shin-Aomori,Shin-Hakodate-Hokuto bound

08:05 Sendai (Yamabiko)

Akita Shinkansen - Ōmagari,Akita bound

09:05 Shin-Aomori,Akita (Hayabusa,Komachi)

Yamagata Shinkansen - Yamagata,Shinjō bound

08:33 Sendai,Yamagata (Yamabiko,Tsubasa)

Joetsu Shinkansen - Echigo-Yuzawa,Niigata bound

08:13 Niigata (Toki)

Hokuriku Shinkansen - Nagano,Kanazawa bound

08:17 Kanazawa (Hakutaka)

Tohoku,Joetsu,Hokuriku Shinkansen - Tokyo bound

08:08 Tokyo (Kagayaki)