Omiya Station NextTrain

Current Time: 11:00    

Utsunomiya Line(Tohoku Main Line) - Kuroiso,Tōbu-Nikkō bound

11:02 Kinugawa-Onsen (Ltd Express,Spacia Kinugawa)

Takasaki Line - Kumagaya,Takasaki bound

11:11 Takasaki

Utsunomiya Line,Takasaki Line(Ueno-Tokyo Line) - Yokohama,Odawara bound

11:02 Atami (Rapid,Acty)

Saikyō Line,Kawagoe Line - Kawagoe bound

11:11 Kawagoe

Saikyō Line,Kawagoe Line - Shinjuku,Ōsaki bound

11:10 Shin-Kiba (Rapid)

Shōnan–Shinjuku Line - Shinjuku,Yokohama bound

11:12 Zushi

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Akabane,Ueno bound

11:09 Ōfuna (Rapid)

Tohoku,Hokkaido Shinkansen - Shin-Aomori,Shin-Hakodate-Hokuto bound

11:02 Morioka (Yamabiko)

Akita Shinkansen - Ōmagari,Akita bound

11:46 Shin-Aomori,Akita (Hayabusa,Komachi)

Yamagata Shinkansen - Yamagata,Shinjō bound

11:26 Sendai,Yamagata (Yamabiko,Tsubasa)

Joetsu Shinkansen - Echigo-Yuzawa,Niigata bound

11:06 Niigata (Toki)

Hokuriku Shinkansen - Nagano,Kanazawa bound

11:30 Nagano (Asama)

Tohoku,Joetsu,Hokuriku Shinkansen - Tokyo bound

11:03 Tokyo (Toki)